Thursday, 22 June 2017
nivo nivo

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

รับสมัครนักศึกษา รอบ 3

วันที่: 19-30 มิ.ย.60

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

 

กิจกรรมการแข่งขัน ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon download    

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon download    

การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon download    

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon download    

การแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon download    

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon download    

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon download    

การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon download    

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon download    

ดาวน์โหลดโปสเตอร์กิจกรรม  

 

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่