Saturday, 23 June 2018

ค่ายวิศวะฯ อาสา พัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ 1

ค่ายวิศวะฯ อาสา พัฒนาโรงเรียนน้อง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกบ สาขาบ้านประไรโหนก อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่