การวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากรเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนันสนุน เรื่อง การวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากรเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ในวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้อง ศว 108 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

View the embedded image gallery online at:
http://sci.aru.ac.th/index.php/2017-07-12-03-49-08/115-2017-01-26-08-05-56?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeIdd7cc0f3ea7