ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรีครั้งที่ 5

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงาน

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon กระพริบ รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon กระพริบ แบบฟอร์ม บทคัดย่อ (Abstract) 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โทร 035-245888