Thursday, 19 July 2018

Previous Next

มคอ

มคอ ของแต่ละภาคเรียน

ตารางสอน

ความเสี่ยง

บริการวิชาการ

การจัดการความรู้

งานวิจัย

ภาพกิจกรรม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

กิจกรรมการแข่งขัน ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

PDF || WORD  || Online PDF PDF

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

PDF || WORD || Online   PDF PDF 

การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

PDF || WORD || Online   PDF PDF

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

PDF || WORD  || Online   PDF PDF

การแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์

PDF || WORD  || Online   PDF PDF 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

PDF || WORD  || Online   PDF PDF 

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

PDF || WORD  || Online   PDF PDF

การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์

PDF || WORD  || Online  PDF PDF

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

PDF || WORD  || Online   PDF PDF 

หนังสือขอเชิญร่วมงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน || ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

กำหนดการกิจกรรม

PDF

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลรางวัลการประกวด ศึกชิงเจ้าไอเดีย

ประกาศผลรางวัลการประกวด ศึกชิงเจ้าไอเดีย ในโครงการสร้างความตระหนักดิานสิ่งแวดล้อม (3R) 
ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัล มารับรางวัลในวันที่ 31 ก.ค.61 
ณ ห้องประชุมอาคารบ้านพลูหลวง ค่ะ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

การเตรียมบทความสำหรับวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม Internet of Thing (IoT) ขั้นพื้นฐาน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานในโรงเรียน

หัวข้อ “Internet of Things (IoT) ขั้นพื้นฐาน”

วันที่ 9 มิถุนายน 2561

ณ ห้อง 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์    

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง  

 

เชิญชวนรับชมปรากฏการณ์ จันทรุปราคาเต็มดวง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา”

ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ 2561

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม google app 2017

ข่าวสำหรับนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1 รับตรงอิสระ)

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา (รอบPortfolio ครั้งที่ 2)

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา (รอบPortfolio ครั้งที่ 2)

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 1 - 4)

รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 61 (รอบ1 Port Folio)

ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ1 Port Folio

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่