Friday, 23 October 2020

มคอ

มคอ ของแต่ละภาคเรียน

ตารางสอน

ความเสี่ยง

บริการวิชาการ

การจัดการความรู้

งานวิจัย

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง รายชื่อบัณฑิตและแถวบัณฑิตสำหรับการฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

ประกาศผลรางวัลการประกวด ศึกชิงเจ้าไอเดีย

ประกาศผลรางวัลการประกวด ศึกชิงเจ้าไอเดีย ในโครงการสร้างความตระหนักดิานสิ่งแวดล้อม (3R) 
ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัล มารับรางวัลในวันที่ 31 ก.ค.61 
ณ ห้องประชุมอาคารบ้านพลูหลวง ค่ะ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

การเตรียมบทความสำหรับวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม Internet of Thing (IoT) ขั้นพื้นฐาน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานในโรงเรียน

หัวข้อ “Internet of Things (IoT) ขั้นพื้นฐาน”

วันที่ 9 มิถุนายน 2561

ณ ห้อง 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์    

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง  

 

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรีครั้งที่ 5

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงาน

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon กระพริบ รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon กระพริบ แบบฟอร์ม บทคัดย่อ (Abstract) 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โทร 035-245888

เชิญชวนรับชมปรากฏการณ์ จันทรุปราคาเต็มดวง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา”

ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ 2561

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) และรายละเอียดวันเวลาขอรับใบแสดงผลการเรียน

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3 -2561

ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศเลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

การยืนเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561

ในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1)

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1 รับตรงอิสระ)

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่